Beckman Begravningsbyrås integritetspolicy

För att den här siten ska fungera som det är tänkt vill vi att du lämnar viss information om dig själv till oss. Du kan själv bestämma hur mycket information du vill dela med dig av. Vår policy angående hanteringen av dessa uppgifter är följande:

  • Vi använder inte din information utan ditt samtycke förutom för att kunna förse dig med de tjänster du registrerat dig för eller begärt.
  • Vi låter dig alltid ta del av dina uppgifter och utföra ändringar.
  • Vi är alltid beredda att svara på frågor och kommentarer angående din integritet.

Ändamål

All information vi samlar in om dig är helt frivillig, du behöver inte använda tjänsten, och används för att förbättra, utveckla och fullgöra våra tjänsteåtaganden gentemot dig.


Uppgifter

De uppgifter vi lagrar om dig är helt upp till dig, du är inte skyldig att lämna några uppgifter till oss alls. Du kan avstå från att lämna ut uppgifter, det kan dock medföra att vissa tjänster blir otillgängliga. Vissa av dessa uppgifter är vad Datainspektionen kallar "känsliga personuppgifter" och vi ber dig vara uppmärksam på detta och det faktum att all information lagras i vår databas.

Du har alltid rätt att ta del av dina uppgifter och få dem rättade enligt 26 § och 28 § personuppgiftslagen (1998:204). Enligt lagen krävs en skriftlig, undertecknad ansökan.


Mottagare

Alla uppgifter du lämnar kommer att vara tillgängliga endast för dig om inget annat framgår. Utöver dig är det bara Beckmans Begravningsbyrå som kommer att ha fullständig tillgång till dina uppgifter. Anonymiserade uppgifter eller helt avidentifierade uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part. Fullständig information kan komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Datainspektionen rätt att ta del av all lagrad information.


IP-adresser

Vi lagrar alla besökande IP-adresser för bland annat statistik och säkerhetsskäl.


Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) måste vi upplysa om att denna nätplats använder cookies för inloggning, personliga inställningar samt annonsering. Du kan välja om du vill acceptera cookies eller inte genom att ändra inställningarna i din dator. Stänger du av möjligheten för din dator att ta emot cookies kommer du inte att kunna använda tjänsterna på den här siten.


Uppgiftsansvarig

A F Beckman Begravningsbyrå AB
Box 4139
102 63 STOCKHOLM
org. nr. 556035-6726