Arvet

Sedan 1908 har Beckmans Begravningsbyråer tillhandahållit de tjänster som kunder har efterfrågat i samband med begravningar.

Företaget startades av Arne Beckmans farfar och gick i arv från far till son. Denna succession avbröts då Arne Beckman sålde företaget till Anette och Claes Petterson 1994 vilka sedan 1982 drivit Huddinge Begravningsbyrå. Huddinge Begravningsbyrå drevs av Claes Pettersons pappa Alf mellan 1962 och 1982.

Som kuriosa kan nämnas att Alf Petterson arbetade på Beckmans mellan 1949 och 1961 så en naturlig kontakt fanns sedan länge.

Arbetsmetoder och kundernas krav var naturligtvis helt annorlunda 1908 men behovet av att få hjälp med att anordna en begravning består och sedan starten har Beckmans Begravningsbyråer tagit hand om och hjälpt tiotusentals sörjande familjer med begravningar.

Begravningsbyrån är auktoriserad av Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) där vi också är medlemmar sedan länge.

Idag har vi kontor på fyra platser i Stockholm där vår personal gör allt för att leva upp till vår affärsidé — Att med omsorg och respekt tillgodose alla de behov som uppkommer i samband med död och begravning åt de människor som lever, bor och verkar i Stockholmsområdet.