Begravningar

Beckmans Begravningsbyrå hjälper dig oavsett vilken sorts begravning du vill ha. Läs gärna den här broschyren som handlar om våra vanligaste religioners och samfunds traditioner vid begravningar.

Mångkulturella Begravningsskick

Ordna en begravning

Det finns en mångfald kulturer och religioner representerade i Sverige. Vi, som en auktoriserad begravningsbyrån, har stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett din religion och kultur. Läs gärna skriften du hittar till höger!

Våra begravningsrådgivare hjälper dig igenom beslut om begravningsceremonin, exempelvis vilken begravningsordning du vill ha. Ibland är det självklart, ibland inte. Beckmans Begravningsbyrå har stor erfarenhet av de flesta begravningsordningar som förekommer i det moderna Sverige.

Barnen

För er som har barn, läs för dem och hjälp dem bearbeta det som hänt.

Ni får boken genom oss och vi rekommenderar den varmt!

Du kommer även att lotsas igenom beslut om officiant vid begravningen. Ska det vara en präst, borgerlig officiant, officiant från något annat trossamfund eller en vän?

Tänk också på var du vill hålla begravningen. Det vanligaste i Sverige är fortfarande att begravningsakten sker i en kyrka eller kapell men det betyder inte att du måste välja det. En begravning kan exempelvis hållas i hemmet eller utomhus eller i mer eller mindre vilken lokal som helst!

I Sverige måste en avliden gravsättas, därför måste du även välja exempelvis begravningsplats — kanske en befintlig familjegrav? Ska det vara en jordbegravning med bärare eller en kremationsbegravning?

Du måste även fundera på eventuell minnesstund, dödsannons, dekorationer av kista och ceremonilokal samt mycket annat.

Planera

Läs igenom i lugn och ro, diskutera med dina närmaste, skriv gärna ut och ta med till ditt besök på begravningsbyrån.

Planera begravningen

Allt detta och mycket mer hjälper vi dig med på Beckmans Begravningsbyrå, vi finns här för att lotsa dig fram till den begravning du önskar. Det är vår målsättning att du ska kunna ordna den bästa möjliga begravningen. Innan byråbesöket rekommenderar vi dig att läsa igenom dokumentet "Planera begravningen". Här har vi samlat de vanligaste frågorna som du kommer att ställas inför hos din begravningsbyrå. Prata igenom frågorna med dina närmaste och skriv gärna ut dokumentet och ta med det till begravningsbyrån.

Finns det barn bland de efterlevande rekommenderar vi barnboken Min farfar och lammen som innehåller dels en berättelse skriven av Ulf Nilsson och illustrerad av Jens Ahlbom, dels en faktadel där vi tillsammans med representanter från bland annat Rädda Barnen, kyrkan och skolan med enkla ord beskrivit vad som händer från det ögonblick då någon dör, till dess livet börjar återgå till det normala för både barn och vuxna. Boken får du genom oss.